Sunday tech masala

#201 Sunday Tech Masala - iPhone 12 Giveaway, Best Phone, Shaadi...#BoloGuruji🔥🔥🔥
#201 Sunday Tech Masala - iPhone 12 Giveaway, Best Phone, Shaadi...#BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 310 ह10 महिन्यांपूर्वी
#202 Sunday Tech Masala - Micromax IN Unboxing, iPhone 12 Mini Videos...#BoloGuruji🔥🔥🔥
#202 Sunday Tech Masala - Micromax IN Unboxing, iPhone 12 Mini Videos...#BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 269 ह3 महिन्यांपूर्वी
#197 Sunday Tech Masala - Kya Haal Hai #TGFamily? #BoloGuruji🔥🔥🔥
#197 Sunday Tech Masala - Kya Haal Hai #TGFamily? #BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 181 ह7 महिन्यांपूर्वी
#198 Sunday Tech Masala - Pixel 4a, 5G Phones, Exclusive Videos...#BoloGuruji🔥🔥🔥
#198 Sunday Tech Masala - Pixel 4a, 5G Phones, Exclusive Videos...#BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 223 ह23 दिवसांपूर्वी
#175 Sunday Tech masala - Bahut Mushkil Sawaal Jawaab #BoloGuruji🔥🔥🔥
#175 Sunday Tech masala - Bahut Mushkil Sawaal Jawaab #BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 134 ह9 महिन्यांपूर्वी
#193 Sunday Tech Masala - FAUG Better Than PUBG?, Z Fold 2 Experience...#BoloGuruji🔥🔥🔥
#193 Sunday Tech Masala - FAUG Better Than PUBG?, Z Fold 2 Experience...#BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 387 ह5 महिन्यांपूर्वी
#68 Sunday Tech Masala - Teekhe Sawaal #BoloGuruji
#68 Sunday Tech Masala - Teekhe Sawaal #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 195 हवर्षांपूर्वी
#189 Sunday Tech Masala - I am BINOD, Exclusive Videos, Best Phones...#BoloGuruji🔥🔥🔥
#189 Sunday Tech Masala - I am BINOD, Exclusive Videos, Best Phones...#BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 910 ह2 महिन्यांपूर्वी
#188 Sunday Tech Masala - 100Kg Smartphones, Exclusive Videos #BoloGuruji🔥🔥🔥
#188 Sunday Tech Masala - 100Kg Smartphones, Exclusive Videos #BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 235 ह9 महिन्यांपूर्वी
#188 Sunday Tech Masala - 100Kg Smartphones, Exclusive Videos #BoloGuruji🔥🔥🔥
#188 Sunday Tech Masala - 100Kg Smartphones, Exclusive Videos #BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 235 ह9 महिन्यांपूर्वी
#47 Sunday Tech Masala - Long Edition
#47 Sunday Tech Masala - Long EditionTechnical Guruji वेळा पाहिला 169 ह3 वर्षांपूर्वी
#70 Sunday Tech Masala - Garam Sawaal Masaaledar Jawaab #BoloGuruji
#70 Sunday Tech Masala - Garam Sawaal Masaaledar Jawaab #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 156 ह7 महिन्यांपूर्वी
#100 Sunday Tech Masala - Non Stop 100 #BoloGuruji
#100 Sunday Tech Masala - Non Stop 100 #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 215 ह10 महिन्यांपूर्वी
#25 Sunday Tech Masala - This is interesting #BoloGuruji
#25 Sunday Tech Masala - This is interesting #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 159 ह3 वर्षांपूर्वी
#95 Sunday Tech Masala - 38 Mins Sawaal Jawaab #BoloGuruji
#95 Sunday Tech Masala - 38 Mins Sawaal Jawaab #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 256 हवर्षांपूर्वी
#127 Sunday Tech Masala - My YouTube Income??? #BoloGuruji
#127 Sunday Tech Masala - My YouTube Income??? #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 196 हवर्षांपूर्वी
#111 Sunday Tech Masala - Bahut Saare Sawaal #BoloGuruji
#111 Sunday Tech Masala - Bahut Saare Sawaal #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 180 हवर्षांपूर्वी
#119 Sunday Tech Masala - Diamond ki Khushi #BoloGuruji
#119 Sunday Tech Masala - Diamond ki Khushi #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 240 हवर्षांपूर्वी
#85 Sunday Tech Masala - Bahut kuch kamaal - #BoloGuruji
#85 Sunday Tech Masala - Bahut kuch kamaal - #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 271 ह2 वर्षांपूर्वी
#110 Sunday Tech Masala - The Truth #BoloGuruji
#110 Sunday Tech Masala - The Truth #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 380 हवर्षांपूर्वी
#94 Sunday Tech Masala - 94 Lakh ki Khushi #BoloGuruji
#94 Sunday Tech Masala - 94 Lakh ki Khushi #BoloGurujiTechnical Guruji वेळा पाहिला 298 हवर्षांपूर्वी
#64 Sunday Tech Masala - Dil Ki Baatein
#64 Sunday Tech Masala - Dil Ki BaateinTechnical Guruji वेळा पाहिला 200 हवर्षांपूर्वी
#151 Sunday Tech Masala - I Smoked 21 Cigarettes in 1 Day #BoloGuruji🔥🔥🔥
#151 Sunday Tech Masala - I Smoked 21 Cigarettes in 1 Day #BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 125 ह6 महिन्यांपूर्वी
#167 Sunday Tech Masala - Why I Don't Use Midrange Phones? #BoloGuruji🔥🔥🔥
#167 Sunday Tech Masala - Why I Don't Use Midrange Phones? #BoloGuruji🔥🔥🔥Technical Guruji वेळा पाहिला 162 ह4 महिन्यांपूर्वी
पुढील